Публічна Оферта

Даний документ є офіційною пропозицією (публічним договором) відповідно до Цивільного Кодексу України.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про умови участі в міжнародній Програмі ISIC

Приватне підприємство «Ф’юче Дженерейшн», Офіційне представництво Міжнародної асоціації ISIC в Україні, іменоване надалі Підприємство, пропонує можливість участі в міжнародній Програмі ISIC студентам, учням від 12 років, викладачам, молодим людям до 30 років (включно), іменованим надалі Користувач.

1.ТЕРМІНИ

Міжнародна Асоціація ISIC — частина Всесвітньої Конфедерації Молодіжного, Студентського і Освітнього Туризму, що володіє правом на емісію Посвідчень, реалізацію Програми ISIC в світі та розвиток її привілеїв.

Посвідчення:

ISIC (International Student Identity Card) — міжнародне посвідчення особи і статусу особи, що навчається (денна або вечірня форма навчання).

ITIC (International Teacher Identity Card) — міжнародне посвідчення особи і статусу викладача/вчителя, тренера/інструктора.

IYTC (International Youth Travel Card) — міжнародне посвідчення особи молодої людини віком до 30 років(включно).

Користувач — користувач Посвідчення, що має доступ до привілеїв Програми ISIC.

Партнери Програми ISIC — комерційні компанії та державні організації, загальноосвітні установи, банки, інші структури, що надають привілеї Користувачам.Привілеї Програми ISIC (цінність) — дисконтні та інші спеціальні пропозиції, додаткова інформація та інші послуги, що надаються Користувачам Партнерами Програми ISIC.

Інфоканали Програми ISIC — E-mail та SMS -розсилки Користувачам, ISIC-гід — каталог-довідник Програми ISIC, ISIC-стійки на території ВНЗів, презентації ISIC на території ВНЗів, ISIC-портал в Україні www.isic.org.ua, інші інформаційні канали, створені Товариством для інформування Користувачів.

Уповноважені Офіси Офіційного представництва Міжнародної асоціації ISIC в Україні — організації, що отримали від Товариства право на оформлення Посвідчень.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Підприємство надає Користувачеві можливість використання привілеїв Програми ISIC при вступі Користувача до співтовариства Користувачів Посвідчень шляхом оформлення Посвідчення.
2.2. Даний Публічний Договір є офертою. Оформляючи Посвідчення, користувач погоджується з умовами даного Публічного Договору. Фактом згоди Користувача є його підпис на заяві на оформлення Посвідчення.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Підприємства:
3.1.1. Оформляти Посвідчення Користувачам згідно правил, встановлених Асоціацією ISIC (додаток №1).
3.1.2. Розвивати та підтримувати систему привілеїв Програми ISIC.
3.1.3. Оперативно повідомляти Користувача про всі нові привілеї по інфоканалам Програми ISIC в рамках чинного законодавства України за вказаними контактними даними Користувача.
3.1.4. Зберігати конфіденційність особистих даних Користувача , наданих Користувачем Підприємству.
3.2. Обов’язки Користувача:
3.2.1. Надавати достовірні персональні дані — ім’я, прізвище, місце навчання, дату народження, анкетні дані, контактну інформацію для зв’язку в разі знаходження загубленої картки і для повідомлення про нові привілеї Програми ISIC.
3.2.2. При наданні  особистої информації, Користувач погоджується з  використанням мобільного телефону та E-mail для отримання інформаційних повідомлень від Програми ISIC.
Програма діє згідно з Законом України Про захист персональних даних.
Погоджуючись на участь у Програмі, Користувач погоджується, що його дані будуть використані для маркетингових цілей Компанії.
3.2.3. Сплатити річний внесок за використання Посвідчення в розмірі, встановленим Міжнародною Асоціацією ISIC на території України.
3.2.4. Повідомляти Підприємство про побажання щодо наповнення Програми ISIC новими привілеями (за допомогою E -mail, ISIC-порталу www.isic.org.ua).
3.2.5. Не передавати Посвідчення третім особам.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість оформлення Посвідчення визначається Міжнародною Асоціацією ISIC та з 15 листопада 2016 року на території України складає 200 грн.
4.2. Підприємство має право в однобічному порядку (за погодженням з Міжнародною Асоціацією ISIC) переглянути вартість оформлення Посвідчення, в разі підвищення цінності Посвідчення.
4.3. Оформлення Посвідчень відбувається в Точках оформлення Офіційного представництва Міжнародної асоціації ISIC в Україні.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Підприємство не дає гарантію, що всі привілеї Програми ISIC будуть надані кожному Користувачеві, проте робить всі розумні зусилля і заходи з метою здійснення цього.
5.2. Підприємство не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Користувачеві в результаті використання Посвідчення.
5.3. Для отримання привілеїв Програми ISIC на території України, Користувачеві потрібно здійснити «активацію» Посвідчення, шляхом внесення своїх даних на сайті www.isic.org.ua , натиснувши кнопку «Активація!».
5.4. Для отримання привілеїв Програми ISIC за межами території України, Користувачеві потрібно здійснити «активацію» Посвідчення, шляхом внесення своїх даних на сайті www.isic.org . В разі, якщо Користувач не здійснить «активацію» самостійно, вона відбудеться в автоматичному режимі до 15 числа місяца, наступного за місяцем в якому було оформлено Посвідчення, але в такому випадку Користвучеві необхідно перевірити чи пройшла «активація» успішно на сайті www.isic.org .

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ ТА СУПЕРЕЧОК

6.1. Претензії Користувача по привілеях Програми ISIC, що не надаються, надаються Підприємству письмово та зафіксовані Партнером Програми ISIC, що не надав знижку, розглядаються протягом 5-ти робочих днів. При виявленні порушення з боку Партнера Програми ISIC, Користувач отримує фінансову і моральну компенсацію.
6.2. Зауваження про не надання привілеїв Користувач може залишати на порталі www.isic.org.ua або надсилати на E -mail:  feedback@isic.org.ua. Всі повідомлення розглядаються.

7. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ЙОГО ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

7.1. Користувач має право у будь-який час в однобічному порядку відмовитися від використання Посвідчення. Підприємство не повертає Користувачеві вартість оформлення Посвідчення.
7.2. Договір набирає чинності з моменту оформлення Посвідчення.
7.3. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Публічного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

8. РЕКВІЗИТИ СУСПІЛЬСТВА:

ПП «Ф’юче Дженерейшн»
Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 15/1-а, оф. 8
ЄДРПОУ 35895352
тел./факс: +380 (44) 230-83-73
+380 (63) 580-70-30+380 (63) 580-70-30
Ел. пошта: feedback@isic.org.ua
Сайт: www.isic.org.ua

Додаток №1 до Публічного Договору

Правила Міжнародної Асоціації ISIC:

Користувачами посвідчення ISIC можуть стати:

– учні школи, ліцею, гімназії з 12 років
– студенти/аспіранти денної або вечірньої форми навчання: університету, інституту, коледжу, академії, ПТУ.

Термін дії ISIC фіксований і становить 16 місяців, з 1 вересня і до 31 грудня наступного року. Верхня вікова межа користувача ISIC не обмежена.

Для оформлення ISIC необхідно надати:
– заявку на оформлення посвідчення
– документ, який підтверджує статус особи, що навчається (денна або вечірня форма навчання) на момент оформлення ISIC: студентський/учнівський квиток (його нотаріально або деканатом завірена копія) або довідка з навчального закладу, або залікова книжка
– документ, що засвідчує особу та підтверджує дату народження: паспорт/закордонний паспорт або свідоцтво про народження, або посвідчення водія
– фотографію формату 3х4
– готівку або оригінал квитанції про оплату

Користувачами посвідчення ITIC можуть стати:

– викладачі/вчителі, тренери/інструктори освітніх установ (основне місце роботи): інститутів, університетів, коледжів, академій, ПТУ, курсів (мовних і ін.) ліцеїв, гімназій, шкіл (середньоосвітньої, спортивної), освітніх центрів, дитячих клубів

Термін дії ITIC фіксований і становить 16 місяців, з 1 вересня і до 31 грудня наступного року.

Для оформлення ITIC необхідно надати:

– заявку на оформлення посвідчення
– документ, який підтверджує статус викладача/вчителя, тренера/інструктора на момент оформлення ITIC: посвідчення (його нотаріально або відділом кадрів завірена копія) або довідка з основного місця роботи
– документ, який засвідчує особу і підтверджує дату народження: паспорт/закордонній паспорт або посвідчення водія
– фотографію формату 3х4
– готівку або оригінал квитанції про оплату

Користувачами посвідчення IYTC можуть стати:
– молоді люди віком до 30 років
Термін дії IYTC складає 12 місяців, починаючи з дня оформлення.

Для оформлення IYTC необхідно надати:
– заявку на оформлення посвідчення
– документ, що засвідчує особу та підтверджує дату народження: паспорт/закордонний паспорт або свідоцтво ро народження, або посвідчення водія
– фотографію формату 3х4
– готівку або оригінал квитанції про оплату

Запитати